Amnesia Wiki
Advertisement

Tietoja[]

Hazel on Danielin nuorempi sisko. Hän ei esiinny itse pelissä, mutta mainitaan muutaman kerran pelin aikana latausruuduissa. Hazelilla on jonkinlainen sairaus, jonka sai 12-vuotiaana. Hazel eli kolme vuotta pidempään, mitä oli ennustettu.

Hazelin kohtalo riippuu siitä, miten pelaaja kohtelee ihmisiä pelissä (esim. Agrippa) Jos pelaaja kohtelee huonosti ihmisiä, Hazel kuolee. Jos pelaaja kohtelee kuitenkin hyvin ihmisiä, niin jää Hazel henkiin.

Latausruutudut (Hazeliin viitatut)[]

"He fell to the kitchen floor. Tears were beginning to well in his eyes as he received the first kick in his stomach. Hazel remained hidden, in fear she too would be punished."

Suomennus: "Hän kaatui keittiön lattialle. Kyynelet alkoivat vuotamaan hänen silmistään, kun hän sai ensimmäisen potkun mahaansa. Hazel pysyi piilossa siinä pelossa, että häntäkin rankaistaisiin."

"Hazel spent all summer in bed. He used to read to her after helping father with his work. In his mind he was like Scheherazade, and as long as he kept telling the story she would not die."

Suomennus: "Hazel vietti koko kesän sängyssään. Hän luki sisarelleen isänsä auttamisen jälkeen töissä. Hänen mielessään hän oli kuten Scheherazade, ja niin pitkään kun hän luki sisarelleen, Hazel ei kuolisi."

"When Hazel turned fifteen she had lived three years longer than doctor Tate had foreseen. Her parents had given up from exhaustion and decided to have her committed for permanent treatment at Canterbury Hospice, but she was still alive. She had embraced him and wished him a grand adventure in Algeria."

Suomennus: "Kun Hazel täytti viisitoista, hän oli elänyt kolme vuotta pidempään mitä tohtori Tate oli ennustanut. Hänen vanhempansa olivat luovuttaneet väsymyksen takia ja päättäneet hänen menevän pysyvään hoitoon Canterbury Saattohoitoon, mutta hän oli vieläkin elossa. Hän oli halannut häntä ja toivottanut 'mahtavaa retkeä' Algeriaan."

Advertisement